871 71 44 32 ·  escoletablaucel@gmail.com
  FACEBOOK · es ESP · ca CAT · ca ENG

Dia a dia

Projecte educatiu

Comptem amb un projecte educatiu específic i plurilingüe per a nadons i nens fins als 3 anys d'edat, on es pretén facilitar un desenvolupament integral acompanyant-los en l'adquisició de capacitats i destreses. Aquest projecte està pensat i preparat per al desenvolupament de l'alumne, dividit per trimestres, on s'estimulen tots els objectius i continguts de l'etapa del nen/a, a través de la música, la psicomotricitat fina i gruixuda, la manipulació, l'experimentació, la lògica matemàtica, les sortides didàctiques...

Espai i temps

L´organització de l’espai i el temps a l’escoleta és molt important. Seguint un criteri general, cada aula organitza la seva pròpia seqüenciació temporal i espacial depenent de factors diversos, com ara les necessitats biològiques dels infants, el dinamisme del grup, els interessos dels nins/es i també la feina pràctica de la persona educadora.

Anglès

L'aprenentatge de l'anglès com a primera llengua estrangera ocupa un lloc especial. Els nostres alumnes es familiaritzen, amb l'idioma des dels primers mesos de vida, aprenent aquest idioma dia a dia, amb un sistema dinàmic i vivencial.
Les classes s'imparteixen en anglès i els professors responsables d'elles únicament es relacionen amb els alumnes en aquest idioma, d'aquesta manera ens asseguram un correcte aprenentatge.

Aules

Disposem de 7 aules: aula de nadons o lactants, aules d'1-2 anys, aules de 2-3 anys, menjador, aula de psicomotricitat i pati amb hort ecològic (Parades en Crestall). Totes les aules compleixen estrictament la normativa d'educació infantil, les quals estan totalment equipades i adaptades a cada etapa.

Mestres

El projecte està dissenyat pel grup de mestres qui vetlla, planifica i organitza l’ambient educatiu i renova periòdicament els materials per mantenir viu l´interès i la curiositat dels infants.

Família

Les famílies també hi tenen un paper fonamental dins el nostre projecte educatiu de centre. Valorem i fomentem la creació de vincles i relacions entre escola-família creant un ambient d’acompanyament durant tot el procés.